Εκδήλωση: Α.Π.Θ.

Ορκομωσία Αποφοίτων

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
29/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων B'

Νομικής
29/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων B'

Ορκομωσία Αποφοίτων A'

Νομικής
29/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων A'

Ορκομωσία Αποφοίτων

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
29/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
28/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Τμήμα Φιλολογίας
28/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
28/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
28/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
28/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
28/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
27/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Τμήμα Ψυχολογίας
27/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
27/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Χημείας
23/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Τμήμα Βιολογίας
23/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Τμήμα Φυσικής
23/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
22/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
22/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
22/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Τμήμα Πληροφορικής
21/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Τμήμα Μαθηματικών
21/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Τμήμα Γεωλογίας
21/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
20/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Κτηνιατρική Σχολή
20/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων