Εκδήλωση: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Β (ΠΑΜΑΚ)
02/12/2018
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (ΠΑΜΑΚ)
02/12/2018
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Β (ΠΑΜΑΚ)
02/12/2018
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (Μονή Λαζαριστών)
02/12/2018
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένων Τεχνών B
01/12/2018
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένων Τεχνών
01/12/2018
Ορκωμοσία Αποφοίτων