Εκδήλωση: ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Νομικής
13/09/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
04/09/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Νομικής
26/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
26/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
26/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
26/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Θεολογίας
25/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων Β΄

Ιατρικής
25/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων Β΄

Ορκωμοσία Αποφοίτων Α'

Ιατρικής
25/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων Α'

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Οδοντιατρικής
24/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Γεωπονίας
24/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία

Δ.Ε.Π
23/07/2019
Ορκωμοσία

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Φαρμακευτικής
23/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Πολιτικών Μηχανικών
23/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Μαθηματικών
23/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Βιολογίας
23/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Χημείας
23/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Πληροφορικής
22/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Γεωλογίας
22/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)
22/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Φυσικής
22/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ε.Κ.Π.
19/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπ/στών
19/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών & Μηχανικών Χωροταξίας
19/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων