Εκδήλωση: Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
15/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων