Εκδήλωση: International Hellenic University

Ορκωμοσία Αποφοίτων B'

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
26/05/2018
Ορκωμοσία Αποφοίτων B'

Ορκωμοσία Αποφοίτων A'

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
26/05/2018
Ορκωμοσία Αποφοίτων A'

Ορκομωσία Αποφοίτων B'

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
13/05/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων B'

Ορκομωσία Αποφοίτων A'

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
13/05/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων A'

1η Ορκωμοσία

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
14/05/2016
1η Ορκωμοσία

2η Ορκωμοσία

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
14/05/2016
2η Ορκωμοσία

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
09/05/2015
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
26/04/2014
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
20/04/2013
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
05/05/2012
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία αποφοίτων.

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
07/05/2011
Ορκωμοσία αποφοίτων.