Εκδήλωση: International Hellenic University

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Μηχανολόγων Μηχανικών
23/07/2020
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Γ΄

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
29/11/2019
Ορκωμοσία Γ΄

Ορκωμοσία Β΄

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
29/11/2019
Ορκωμοσία Β΄

Ορκωμοσία Α΄

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
29/11/2019
Ορκωμοσία Α΄

Ορκωμοσία Αποφοίτων Β΄

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
20/04/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων Β΄

Ορκωμοσία Αποφοίτων Α΄

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
20/04/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων Α΄

Ορκωμοσία Αποφοίτων B'

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
26/05/2018
Ορκωμοσία Αποφοίτων B'

Ορκωμοσία Αποφοίτων A'

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
26/05/2018
Ορκωμοσία Αποφοίτων A'

Ορκομωσία Αποφοίτων B'

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
13/05/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων B'

Ορκομωσία Αποφοίτων A'

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
13/05/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων A'

1η Ορκωμοσία

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
14/05/2016
1η Ορκωμοσία

2η Ορκωμοσία

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
14/05/2016
2η Ορκωμοσία

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
09/05/2015
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
26/04/2014
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
20/04/2013
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
05/05/2012
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία αποφοίτων.

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
07/05/2011
Ορκωμοσία αποφοίτων.