Εκδήλωση: ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
15/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Κτηνιατρικής
15/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήματα Πολυτεχνείου Ξάνθης
12/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
12/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
12/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
12/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Φιλολογίας
11/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
11/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
11/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
10/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Ψυχολογίας
10/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
10/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
10/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία

Διδάκτορες Πολιτικών Μηχανικών
09/07/2019
Ορκωμοσία

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
09/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
09/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Καστοριάς
01/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Διοίκηση επιχειρήσεων Κοζάνης
13/06/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
07/06/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Κοζάνης
06/06/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων Β΄

Τμήματα Μηχανικών Κοζάνης
05/06/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων Β΄

Ορκωμοσία Αποφοίτων Α΄

Τμήματα Μηχανικών Κοζάνης
05/06/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων Α΄

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πα.Μακ.
22/05/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Τοπογράφων Μηχ
10/05/2019