Εκδήλωση: Βράβευση Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.

Βράβευση Πρακτικής Άσκησης

Βράβευση Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.
23/05/2019
Βράβευση Πρακτικής Άσκησης

Βράβευση Πρακτικής Άσκησης

Βράβευση Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.
22/01/2018
Βράβευση Πρακτικής Άσκησης

Βράβευση Πρακτικής Άσκησης

Βράβευση Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.
18/01/2017
Βράβευση Πρακτικής Άσκησης