Εκδήλωση: PALSO Θεσσαλονίκης

Απονομή Γ 15:30 - 17:45

PALSO Θεσσαλονίκης
04/02/2018
Απονομή Γ 15:30 - 17:45

Απονομή Β 13:00 - 15:30

PALSO Θεσσαλονίκης
04/02/2018
Απονομή Β 13:00 - 15:30

Απονομή Α 10:30 - 13:00

PALSO Θεσσαλονίκης
04/02/2018
Απονομή Α 10:30 - 13:00