Εκδήλωση: Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
26/07/2019
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
20/07/2018
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
19/03/2018
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
29/11/2017
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
25/07/2017
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκομωσία Αποφοίτων

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
22/03/2017
Ορκομωσία Αποφοίτων

Oρκωμοσία

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
29/11/2016
Oρκωμοσία

Ορκωμοσία

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
28/07/2016
Ορκωμοσία

Ορκωμοσία

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
17/03/2016
Ορκωμοσία

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
28/07/2015
Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
27/11/2014
Ορκωμοσία

Ορκωμοσία

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
03/04/2014
Ορκωμοσία

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

facebook      youtube

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Fotomada weddings site